web-logo

Katkıda Bulunanlar Ahit Davranış Kuralları

Taahhüdümüz

Biz, üyeler, katkı sağlayanlar ve liderler olarak, topluluğumuzdaki herkes için yaş, beden büyüklüğü, görünür veya görünmez engel, etnik köken, cinsiyet özellikleri, cinsiyet kimliği ve ifadesi, deneyim seviyesi, eğitim, sosyo-ekonomik statü, ulusal köken, kişisel görünüm, ırk, din veya cinsel kimlik ve yönelim ayrımı gözetmeksizin, topluluğumuza katılımı rahatsızlık verici olmayan bir deneyim haline getirmek için taahhütte bulunuyoruz. Açık, hoşgörülü, çeşitli, kapsayıcı ve sağlıklı bir topluluğa katkıda bulunacak şekillerde davranmayı ve etkileşimde bulunmayı taahhüt ediyoruz.

Standartlarımız

Topluluk liderleri, kabul edilebilir davranış standartlarımızı açıklama ve uygulama sorumluluğundadır ve herhangi bir davranışa karşı uygun ve adil düzeltici önlemleri alacaklardır ki bu davranışları uygunsuz, tehdit edici, saldırgan veya zararlı olarak değerlendirirler. Topluluk liderleri, bu Davranış Kuralları ile uyumlu olmayan yorumları, taahhütleri, kodları, wiki düzenlemelerini, sorunları ve diğer katkıları kaldırma, düzenleme veya reddetme hakkına ve sorumluluğuna sahiptirler ve gerektiğinde düzenleme kararlarının nedenlerini ileteceklerdir.

Uygulama Sorumlulukları

Üyeler, katkı sağlayanlar ve liderler olarak, yaş, beden büyüklüğü, görünür veya görünmez engel, etnik köken, cinsiyet özellikleri, cinsiyet kimliği ve ifadesi, deneyim seviyesi, eğitim, sosyo-ekonomik statü, milliyet, kişisel görünüm, ırk, din veya cinsel kimlik ve yönelim ayrımı gözetmeksizin, topluluğumuzda katılımı rahatsızlık verici olmayan bir deneyim haline getirme taahhüdünde bulunuyoruz. Açık, hoşgörülü, çeşitli, kapsayıcı ve sağlıklı bir topluluğa katkıda bulunan şekillerde davranmayı ve etkileşimde bulunmayı taahhüt ediyoruz.

Kapsam

Bu Davranış Kuralları, tüm topluluk alanlarında geçerlidir ve bir bireyin topluluğu resmi olarak temsil ettiği zamanlarda da geçerlidir. Topluluğumuzu temsil etme örnekleri, resmi bir e-posta adresi kullanmak, resmi bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapmak veya çevrimiçi veya çevrimdışı bir etkinlikte atanmış bir temsilci olarak hareket etmek gibi durumları içerir.

Uygulama

Tehditkar, rahatsız edici veya diğer kabul edilemez davranış örnekleri, uygulamadan sorumlu topluluk liderlerine [email protected] adresinden bildirilebilir. Tüm şikayetler hızlı ve adil bir şekilde incelenecek ve araştırılacaktır. Tüm topluluk liderleri, herhangi bir olayın bildiricisinin gizliliğine ve güvenliğine saygı gösterme yükümlülüğündedir.

Uygulama Kılavuzları

Topluluk liderleri, bu Davranış Kurallarına aykırı olarak değerlendirdikleri herhangi bir eylemin sonuçlarını belirlerken bu Topluluk Etkisi İlkelerini takip edecektir:

1. Düzeltme

Topluluk Etkisi: Topluluk içinde profesyonel olmayan veya hoş karşılanmayan dil veya başka davranışların kullanımı.

Sonuç: Topluluk liderlerinden özel bir yazılı uyarı alacaksınız. Uyarı, ihlalin doğasını açıklığa kavuşturacak ve davranışın neden uygun olmadığını açıklayacaktır. Kamu önünde özür dileme talebi olabilir.

2. Uyarı

Topluluk Etkisi: Tek bir olay veya ardışık eylemlerle gerçekleşen bir ihlal.

Sonuç: Devam eden davranışın sonuçlarıyla birlikte bir uyarı alacaksınız. Belirli bir süre boyunca bu olaya karışan kişilerle, Code of Conduct’u uygulayan kişilerle istenmeyen etkileşim dahil olmak üzere hiçbir etkileşimde bulunmanıza izin verilmez. Bu, topluluk alanlarındaki etkileşimlerin yanı sıra sosyal medya gibi harici platformlarda da geçerlidir. Bu şartlara uymamanız geçici veya kalıcı bir yasakla sonuçlanabilir.

3. Geçici Yasak

Topluluk Etkisi: Topluluk standartlarının ciddi bir ihlali, sürekli uygunsuz davranış dahil.

Sonuç: Belirli bir süre boyunca toplulukla her türlü etkileşim veya kamusal iletişimden geçici bir yasak alacaksınız. Bu dönem boyunca, bu kişilerle her türlü kamu veya özel etkileşime girmek, Code of Conduct’u uygulayan kişilerle istenmeyen etkileşim dahil olmak üzere, kesinlikle yasaktır. Bu şartlara uymamanız kalıcı bir yasağa yol açabilir.

4. Kalıcı Yasak

Topluluk Etkisi: Topluluk standartlarının sürekli olarak ihlal edilmesi, bir bireye sürekli rahatsızlık verici davranış, bireylere yönelik taciz veya birey gruplarına karşı saldırganlık veya küçümseme sergilenmesi.

Sonuç: Topluluk içinde her türlü kamusal etkileşimden kalıcı olarak yasaklanacaksınız.

Atıf

Bu Davranış Kuralları, Contributor Covenant’ın 2.0 sürümünden uyarlanmıştır ve şu adres üzerinden erişilebilir: https://www.contributor-covenant.org/version/2/0/code_of_conduct.html. Topluluk Etkisi İlkeleri, Mozilla’nın davranış kuralları uygulama merdiveninden ilham alınarak oluşturulmuştur. Bu davranış kurallarıyla ilgili sık sorulan soruların yanıtları için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.contributor-covenant.org/faq. Çeviriler şu adres üzerinden bulunabilir: https://www.contributor-covenant.org/translations.

İletişim

Bireysel İhtiyaçlarınız veya İşletmeniz İçin Özelleştirilmiş Yazılım Çözümleri Sunuyoruz.

Daha fazla bilgi almak için “İletişim” formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Codenteq ile geleceğin teknolojilerini kucaklayın!